Winkel en Kantoor inrichtingen

Interieur en Timmerbedrijf Schreurs is ook gespecialiseerd in het bouwen,verbouwen en/of renoveren van winkel hotel-en horeca inrichtingen.

Ons bedrijf biedt als voordeel dat u bij het project een vast aanspreekpunt heeft die ook verantwoording voor het volledige project heeft en er voorzorg draagt voor een goede oplevering.